„Отгледай с любов: чиста земя – чиста храна“

  „Отгледай с любов: чиста земя – чиста храна“

Дата: 12 юни 2022г.

Начален час: 10.30 ч.

Сборен пункт: с. Лилково /център/

Място на провеждане: Опитно поле

Събитието е първо по проект: „Завещано от дядо, наречено от баба“ , реализира се с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и е с „Вход свободен“!

https://ncf.bg/bg

Очакваме Ви:

* За да се запознаем с „пътя на храната“ от земята до трапезата;

* За да участваме чрез личен труд в посаждането, грижите, добива и обработката на характерни за региона култури;

* За да изработим заедно плашила за опазване на посевите;

* За да се забавляваме, да се учим на труд и да творим заедно;

Мероприятието ще се проведе под вещото ръководство на квалифициран ръководител/ментор – Стефка Кънева и с помощта на доброволци към НЧ „Родопска искра 2020“, с. Лилково!

За участие във всяко едно от събитията по проекта ще се получават „весели печати“, като при събиране на минимум 4 броя от тях, всеки участник ще получи награда за положени усилия!

Заповядайте!

ПС: На 11 юни е предвидена подготовка на творческото пространство и опитното поле. Всеки е добре дошъл, за да ни помогне!